და და მეგობარი მარხვისა არის ლოცვა
კითხვა: რატომ არ ფუჭდება ნაკურთხი წყალი და რატომ არ ცივდები ზამთარში, როცა ნაკურთხ წყალში ჩადიხარ?
პასუხი:
. . .

Untitled Document
საქართველოს ეკლესიის მამამთავრები

ქართლის (მცხეთის) ეპისკოპოსები და კათოლიკოსები


† იოანე I - ქართლის პირველი ეპისკოპოსი. დაახ. IV ს-ის 20-60-იანი წლები

† იაკობი - დაახ. IV ს-ის 60-70-იანი წლები

† იობი - დაახ. IV ს-ის 70-90-იანი წლები

† ელია - დაახ. IV ს-ის 90-იანი წლებიდან V ს-ის დასაწყისამდე

† სჳმონ I - დაახ. V ს-ის დასაწყისი - 20-იანი წლები

მოსე - დაახ. V ს-ის 20-იანი წლებიდაახ. V ს-ის 20-იანი წლები

იონა - დაახ. V ს-ის 20-იანი წლები

იერემია - დაახ. V ს-ის 20-იანი წლების ბოლო

გრიგოლ I - დაახ. V ს-ის 20-30-იანი წლები

ბასილ I - დაახ. V ს-ის 30-იანი წლები

მობიდანი - დაახ. V ს-ის 30-იანი წლების ბოლო

† იოველ I - დაახ. V ს-ის 40-იანი წლები (ვახტანგ გორგასლის მეფობის დასაწყისი)

გლონოქორ - დაახ. V ს-ის 40-იანი წლები (მეფე მირდატის დრო)

მიქაელ I - V ს-ის 50-იანი წლებიდან 60-იანი წლების ბოლომდე

პეტრე I - ქართლის პირველი კათოლიკოსი. დაახ. V ს-ის 60-იანი წლებიდან

სამოელ I - VI ს-ის დასაწყისი

გაბრიელ I - დაახ. 505-507 წწ.

თავფაჩაგ (თავფეჩაღ) I - დაახ. VI ს-ის 10-იანი წლები

ჩიმაგა (ჩერმაგ) I - დაახ. VI ს-ის 10-იანი წლების მეორე ნახევრიდან 20-იან წლებამდე

საბა (დასაბია) I - დაახ. VI ს-ის 20-30-იან წლები

ევლალე (ევლათი, ევლავიოს) I - VI ს-ის 30-იან წლები

მაკარი - დაახ. VI ს-ის 30-იანი წლების ბოლო

სამოელ II - დაახ. VI ს-ის 40-60-იანი წლები

სჳმონ II (სჳმონ-პეტრე) - დაახ. VI ს-ის 60-70-იანი წლები

სამოელ III - დაახ. 575-582 წწ.

სამოელ IV - დაახ. VI ს-ის 80-90-იანი წლები

ბართლომე - VI ს-ის 90-იანი წლების ბოლო

კირიონ (კირონ) I - დაახ. 599-614/16 წწ.

იოანე II - დაახ. VII ს-ის 20-იანი წლების ბოლო

ბაბილა - დაახ. VII ს-ის 30-იანი წლების დასაწყისი

თაბორი - დაახ. VII ს-ის 30-იანი წლები

სამოელ V - დაახ. VII ს-ის 30-იანი წლების ბოლო - 40-იანი წლების დასაწყისი

ევნონ - დაახ. VII ს-ის 40-იანი წლები

თავფაჩაგ II - დაახ. VII ს-ის 50-60-იანი წლები

ევლალე II - დაახ. 664-668 წწ.

იოველ II - დაახ. 668-670 წწ.

სამოელ VI - დაახ. 670-677 წწ.

გიორგი I - დაახ. 677-678 წწ.

კჳრიონ II - დაახ. 678-683 წწ.

იზიდ-ბოზიდი - დაახ. 683-685 წწ.

თეოდორე I - დაახ. 685-689 წწ.

პეტრე II - დაახ. 689-720 წწ.

მამაჲ - დაახ. 720-744 წწ.

იოანე III - VIII ს-ის 40-60-იანი წლები

გრიგოლ II - დაახ. 760-767 წწ.

კლემენტოსი - VIII ს-ის 70-იანი წლები

სარმეანე - VIII ს-ის 70-იანი წლები

თალალე - VIII ს-ის 70-იანი წლების ბოლო

მიქელ II - დაახ. 774-780 წწ.

სარმეანე - VIII ს-ის 70-იანი წლები

თალალე - VIII ს-ის 70-იანი წლების ბოლო

მიქელ II - დაახ. 774-780 წწ.

სამოელ VII - დაახ. 780-784 წწ.

კირილე I - დაახ. 781-802 წწ.

გრიგოლ III - დაახ. 802-814 წწ.

სამოელ VIII - დაახ. 814-826 წწ.

გიორგი II - დაახ. 826-838 წწ.

გაბრიელ II - დაახ. IX ს-ის 30-50-იანი წწ.

ილარიონი - დაახ. IX ს-ის 50-იანი წლების ბოლო

არსენ I დიდი (საფარელი) - დაახ. 860-887 წწ.

ევსუქი - დაახ. 887-914 წწ.

ბასილ II - დაახ. 914-930 წწ.

მიქელ III - დაახ. 930-947 წწ.

დავით I - დაახ. 947-955 წწ.

არსენ II - დაახ. 955-980 წწ.

 

ერთიანი საქართველოს კათოლიკოსები და კათოლიკოს-პატრიარქები

 

იოანე IV (ოქროპირი) - დაახ. 980-1001 წწ.

სჳმონ III - დაახ. 1001-1010 წწ.

მელქისედეკ I - დაახ. 1010-1033 წწ.

იოანე V (ოქროპირი) - დაახ. 1033-1049 წწ.

ექვთიმე I - 1049-1955 წწ.

ევსტათი - ზეობის წლები უცნობია

გიორგი III (ტაოელი) - XI ს-ის 50-60-იანი წლები (მეფე ბაგრატ IV-ის დროს)

გაბრიელ III (საფარელი) - დაახ. 1065-1080 წწ. (ბაგრატ IV-ის და გიორგი II-ის ხანა)

დიმიტრი - დაახ. 1080-1090 წწ.

ბასილ III - დაახ. 1090-1100 წწ. (მეფე დავით აღმაშენებლის თანამედროვე)

იოანე VI - XII ს-ის პირველი მეოთხედი (მეფე დავით აღმაშენებლის თანამედროვე)

სჳმონ IV (გულაბერისძე) - XII ს-ის მეორე მეოთხედი

საბა II - დაახ. XII ს-ის 40-50-იანი წლები (მეფე დემეტრე I-ის თანამედროვე)

ნიკოლოზ I (გულაბერისძე) - დაახ. XII ს-ის 50-იანი წლების მეორე ნახევრიდან

მიქელ IV - 1178-1187 წწ.

თეოდორე II - დაახ. 1188-1204/1205 წწ. (თამარ მეფის თანამედროვე)

ბასილ IV - დაახ. 1204/1205 წ.

იოანე VII - დაახ. 1205/1206-1210 წწ. (თამარ მეფის თანამედროვე)

ეპიფანე (ეტიფანე) - დაახ. 1210-1220 წწ. (თამარ მეფისა და გიორგი IV-ის თანამედროვე)

ექვთიმე II - 1220-1222 წწ.

არსენ III - XIII ს-ის 20-30-იანი წლები

გიორგი IV - XIII ს-ის 30-იანი წლები

ნიკოლოზ II - XIII ს-ის 30-იანი წლები

მიქელ V - XIII ს-ის 40-იანი წლების დასაწყისი

არსენ IV (ბულმაისიმისძე) - 1241/42-1249/50 წწ.

ნიკოლოზ III - დაახ. 1250-1282 წლებში

აბრაჰამ I - დაახ. 1282-1310 წწ.

ექვთიმე (ეფთჳმე) III - დაახ. 1310-იანი წლებიდან 30-იანი წლების მეორე ნახევრამდე

ბასილი V - XIV ს-ის 30-60-იან წლებში

დოროთეოზ I - XIV ს-ის 60-იანი წლები

შიო I - 1356-1364 წწ.

ნიკოლოზ IV - დაახ. XIV ს-ის 70-იანი წლები

გიორგი V - დაახ. XIV ს-ის 80-90-იანი წლები (ბაგრატ მეფისა და გიორგი VII-ის თანამედროვე)

ელიოზი (გობირახისძე) - XIV ს-ის 90-იანი წლების ბოლოდან 1419 წლამდე

მიქელ VI - 1419-1426 წწ.

დავით II (მეფე ალექსანდრე I-ის ძე) - 1425/26-1428 წწ.

თეოდორე III - დაახ. 1429-1435 წწ.

დავით III - დაახ. 1435/36-1438/39 წწ.

შიო II - დაახ. 1439-1443/47 წწ.

დავით IV (ჭავჭავაძე) - 1443/47-1459 წწ.

მარკოზი - 1460-1466 წწ. (მეფე გიორგი VIII დროს)

დავით V - 1466-1479 წწ.

 

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქები ერთიანი სამეფის დაშლის შემდეგ

 

ნიკოლოზ V - დაახ. 1479-1488 წწ.

ევაგრე - დაახ. 1488-1492; 1500-1503 წწ.

აბრაამ II აბალაკი - 1492-1497 წწ.

ეფრემ I - 1497-1503 წწ.

დოროთეოზ II - 1503-1505; 1511-1516 წწ.

იოანე VIII - 1505-1509 წწ.

დიონოსი (დიონისე) - დაახ. 1510-1511 წწ.

ბასილ VI - 1517-1528; 1529-1531 წწ.

მელქისედეკ II (ბაგრატიონი) - დაახ. 1528-1529; 1540-1545; 1548-1552 წწ.

მალაქია - 1532-1534 წწ.

გერმანე - დაახ. 1535-1546 წწ.

ნიკოლოზ VI - დაახ. 1542-1547 წწ.

სვიმეონ V - 1547-1548 წწ.

ზებედე I - 1552-1556 წწ.

დომენტი I - 1556-1560 წწ.

ნიკოლოზ VII (ბარათაშვილი) - 1561-1584 წწ.

ნიკოლოზ VIII (ბაგრატიონი) - 1584-1589 წწ.

დოროთეოზ III - დაახ. 1589-1595 წწ.

დომენტი II - დაახ. 1595-1610 წწ.

ზებედე II - 1610-1611 წწ.

იოანე IX (ავალიშვილი) - 1612-1616 წწ.

ქრისტეფორე I - 1616-1622 წწ.

ზაქარია (ჯორჯაძე) - 1623-1632 წწ.

ევდემოზ I (დიასამიძე) - 1632-1642 წწ.

ქრისტეფორე II (ურდუბეგისძე-ამილახვარი) - 1642-1660 წწ.

დომენტი III - 1660-1675 წწ.

ნიკოლოზ IX (იოთამის ძე ამილახვარი) - 1678-1688; 1692-1695 წწ. (გიორგი XI-ის თანამედროვე)

იოანე X (დიასამიძე) - 1688-1692; 1695-1700 წწ.

ევდემოზ II (დიასამიძე) - 1700-1705 წწ.

დომენტი IV (დამიანე ლევანის ძე ბაგრატიონი) - 1705-1741 წწ.

ბესარიონ (ბარათაშვილი-ორბელიშვილი) - 1724-1737 წწ.

კირილე II - 1737-1739 წწ.

ნიკოლოზ X (ხერხეულიძე) - 1741-1744 წწ.

ანტონ I (ბაგრატიონი) - 1744-1755; 1764-1788 წწ.

იოსები (ჯანდიერი) - 1755-1764 წწ.

ანტონ II (ბაგრატიონი) - 1788-1811 წწ.

 

აფხაზეთის (დასავლეთ საქართველოს) კათოლიკოსები და კათოლიკოს-პატრიარქები

 

სვიმეონი - სავარაუდოდ, XI ს-ის ბოლო ან XII ს-ის დასაწყისი

ნიკოლოზი - XIII ს-ის ბოლო

დანიელი - XIV ს-ის მეორე ნახევარი

არსენი - 1390 წ.

იოაკიმე (იოვაკიმე) - დაახ. XV ს-ის70-იანი წლები

სტეფანე - 1490-1516 წწ

. მალაქია I (აბაშიძე) - 1519-XVI ს-ის 40-იანი წლები

ევდემონ I (ჩხეტიძე) - 1557-1578 წწ.

ეფთვიმე (ექვთიმე) I (საყვარელიძე) - 1578-1616 წწ.

მალაქია II (გურიელი) - 1616-1639 წწ.

გრიგოლ I - 1639 წ.

მაქსიმე I (მაჭუტაძე) - 1639-1657 წლები

ზაქარია (ქვარიანი) - 1657-1660 წწ.

სვიმონი (ჩხეტიძე) - 1660-1666 წწ.

ევდემონ II (საყვარელიძე) - 1666-1669 წწ.

ეფთვიმე (ექვთიმე) II (საყვარელიძე) - 1669-1673 წწ.

დავითი (ნემსაძე) - 1673-1696 წწ

გრიგოლ II (ლორთქიფანიძე) - 1696-1742 წწ.

ბესარიონი (ერისთავი) - 1742-1769 წწ.

გერმანე (წულუკიძე) - XVIII ს-ის შუა წლები

იოსები (ბაგრატიონი) - 1769-1776 წწ.

მაქსიმე II (აბაშიძე) - 1776-1795 წწ.

დოსითეოსი (წერეთელი) - 1795-1814 წწ.

 

 

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქები ავტოკეფალიის აღდგენიდან (1917 წ.)

 

კირიონ II (საძაგლიშვილი) - 1917-1917 წწ.

ლეონიდე (ოქროპირიძე) - 1919-1921 წწ.

ამბროსი (ხელაია) - 1921-1927 წწ.

ქრისტეფორე III (ციცქიშვილი) - 1927-1932 წწ.

კალისტრატე (ცინცაძე) - 1932-1952 წწ.

მელქისედეკ III (ფხალაძე) - 1952-1960 წწ.

ეფრემ II (სიდამონიძე) - 1960-1972 წწ.

დავით VI (დევდარიანი) - 1972-1977 წწ.

ილია II (შიოლაშვილი) - 1977 წლიდან

 

  

ელ. ფოსტა