და და მეგობარი მარხვისა არის ლოცვა
კითხვა: როცა ისეთი რამ ჩაიდინე, რასაც ვერ ეუბნები მოძღვარს და გინდა რომ ეს ცოდვა მოიშორო, როგორ უნდა მოიქცე?როცა ისეთი რამ ჩაიდინე, რასაც ვერ ეუბნები მოძღვარს და გინდა რომ ეს ცოდვა მოიშორო, როგორ უნდა მოიქცე?
პასუხი:
. . .

Untitled Document
საქართველოს ეკლესიის მამამთავრები

ქართლის (მცხეთის) ეპისკოპოსები და კათოლიკოსები


† იოანე I - ქართლის პირველი ეპისკოპოსი. დაახ. IV ს-ის 20-60-იანი წლები

† იაკობი - დაახ. IV ს-ის 60-70-იანი წლები

† იობი - დაახ. IV ს-ის 70-90-იანი წლები

† ელია - დაახ. IV ს-ის 90-იანი წლებიდან V ს-ის დასაწყისამდე

† სჳმონ I - დაახ. V ს-ის დასაწყისი - 20-იანი წლები

მოსე - დაახ. V ს-ის 20-იანი წლებიდაახ. V ს-ის 20-იანი წლები

იონა - დაახ. V ს-ის 20-იანი წლები

იერემია - დაახ. V ს-ის 20-იანი წლების ბოლო

გრიგოლ I - დაახ. V ს-ის 20-30-იანი წლები

ბასილ I - დაახ. V ს-ის 30-იანი წლები

მობიდანი - დაახ. V ს-ის 30-იანი წლების ბოლო

† იოველ I - დაახ. V ს-ის 40-იანი წლები (ვახტანგ გორგასლის მეფობის დასაწყისი)

გლონოქორ - დაახ. V ს-ის 40-იანი წლები (მეფე მირდატის დრო)

მიქაელ I - V ს-ის 50-იანი წლებიდან 60-იანი წლების ბოლომდე

პეტრე I - ქართლის პირველი კათოლიკოსი. დაახ. V ს-ის 60-იანი წლებიდან

სამოელ I - VI ს-ის დასაწყისი

გაბრიელ I - დაახ. 505-507 წწ.

თავფაჩაგ (თავფეჩაღ) I - დაახ. VI ს-ის 10-იანი წლები

ჩიმაგა (ჩერმაგ) I - დაახ. VI ს-ის 10-იანი წლების მეორე ნახევრიდან 20-იან წლებამდე

საბა (დასაბია) I - დაახ. VI ს-ის 20-30-იან წლები

ევლალე (ევლათი, ევლავიოს) I - VI ს-ის 30-იან წლები

მაკარი - დაახ. VI ს-ის 30-იანი წლების ბოლო

სამოელ II - დაახ. VI ს-ის 40-60-იანი წლები

სჳმონ II (სჳმონ-პეტრე) - დაახ. VI ს-ის 60-70-იანი წლები

სამოელ III - დაახ. 575-582 წწ.

სამოელ IV - დაახ. VI ს-ის 80-90-იანი წლები

ბართლომე - VI ს-ის 90-იანი წლების ბოლო

კირიონ (კირონ) I - დაახ. 599-614/16 წწ.

იოანე II - დაახ. VII ს-ის 20-იანი წლების ბოლო

ბაბილა - დაახ. VII ს-ის 30-იანი წლების დასაწყისი

თაბორი - დაახ. VII ს-ის 30-იანი წლები

სამოელ V - დაახ. VII ს-ის 30-იანი წლების ბოლო - 40-იანი წლების დასაწყისი

ევნონ - დაახ. VII ს-ის 40-იანი წლები

თავფაჩაგ II - დაახ. VII ს-ის 50-60-იანი წლები

ევლალე II - დაახ. 664-668 წწ.

იოველ II - დაახ. 668-670 წწ.

სამოელ VI - დაახ. 670-677 წწ.

გიორგი I - დაახ. 677-678 წწ.

კჳრიონ II - დაახ. 678-683 წწ.

იზიდ-ბოზიდი - დაახ. 683-685 წწ.

თეოდორე I - დაახ. 685-689 წწ.

პეტრე II - დაახ. 689-720 წწ.

მამაჲ - დაახ. 720-744 წწ.

იოანე III - VIII ს-ის 40-60-იანი წლები

გრიგოლ II - დაახ. 760-767 წწ.

კლემენტოსი - VIII ს-ის 70-იანი წლები

სარმეანე - VIII ს-ის 70-იანი წლები

თალალე - VIII ს-ის 70-იანი წლების ბოლო

მიქელ II - დაახ. 774-780 წწ.

სარმეანე - VIII ს-ის 70-იანი წლები

თალალე - VIII ს-ის 70-იანი წლების ბოლო

მიქელ II - დაახ. 774-780 წწ.

სამოელ VII - დაახ. 780-784 წწ.

კირილე I - დაახ. 781-802 წწ.

გრიგოლ III - დაახ. 802-814 წწ.

სამოელ VIII - დაახ. 814-826 წწ.

გიორგი II - დაახ. 826-838 წწ.

გაბრიელ II - დაახ. IX ს-ის 30-50-იანი წწ.

ილარიონი - დაახ. IX ს-ის 50-იანი წლების ბოლო

არსენ I დიდი (საფარელი) - დაახ. 860-887 წწ.

ევსუქი - დაახ. 887-914 წწ.

ბასილ II - დაახ. 914-930 წწ.

მიქელ III - დაახ. 930-947 წწ.

დავით I - დაახ. 947-955 წწ.

არსენ II - დაახ. 955-980 წწ.

 

ერთიანი საქართველოს კათოლიკოსები და კათოლიკოს-პატრიარქები

 

იოანე IV (ოქროპირი) - დაახ. 980-1001 წწ.

სჳმონ III - დაახ. 1001-1010 წწ.

მელქისედეკ I - დაახ. 1010-1033 წწ.

იოანე V (ოქროპირი) - დაახ. 1033-1049 წწ.

ექვთიმე I - 1049-1955 წწ.

ევსტათი - ზეობის წლები უცნობია

გიორგი III (ტაოელი) - XI ს-ის 50-60-იანი წლები (მეფე ბაგრატ IV-ის დროს)

გაბრიელ III (საფარელი) - დაახ. 1065-1080 წწ. (ბაგრატ IV-ის და გიორგი II-ის ხანა)

დიმიტრი - დაახ. 1080-1090 წწ.

ბასილ III - დაახ. 1090-1100 წწ. (მეფე დავით აღმაშენებლის თანამედროვე)

იოანე VI - XII ს-ის პირველი მეოთხედი (მეფე დავით აღმაშენებლის თანამედროვე)

სჳმონ IV (გულაბერისძე) - XII ს-ის მეორე მეოთხედი

საბა II - დაახ. XII ს-ის 40-50-იანი წლები (მეფე დემეტრე I-ის თანამედროვე)

ნიკოლოზ I (გულაბერისძე) - დაახ. XII ს-ის 50-იანი წლების მეორე ნახევრიდან

მიქელ IV - 1178-1187 წწ.

თეოდორე II - დაახ. 1188-1204/1205 წწ. (თამარ მეფის თანამედროვე)

ბასილ IV - დაახ. 1204/1205 წ.

იოანე VII - დაახ. 1205/1206-1210 წწ. (თამარ მეფის თანამედროვე)

ეპიფანე (ეტიფანე) - დაახ. 1210-1220 წწ. (თამარ მეფისა და გიორგი IV-ის თანამედროვე)

ექვთიმე II - 1220-1222 წწ.

არსენ III - XIII ს-ის 20-30-იანი წლები

გიორგი IV - XIII ს-ის 30-იანი წლები

ნიკოლოზ II - XIII ს-ის 30-იანი წლები

მიქელ V - XIII ს-ის 40-იანი წლების დასაწყისი

არსენ IV (ბულმაისიმისძე) - 1241/42-1249/50 წწ.

ნიკოლოზ III - დაახ. 1250-1282 წლებში

აბრაჰამ I - დაახ. 1282-1310 წწ.

ექვთიმე (ეფთჳმე) III - დაახ. 1310-იანი წლებიდან 30-იანი წლების მეორე ნახევრამდე

ბასილი V - XIV ს-ის 30-60-იან წლებში

დოროთეოზ I - XIV ს-ის 60-იანი წლები

შიო I - 1356-1364 წწ.

ნიკოლოზ IV - დაახ. XIV ს-ის 70-იანი წლები

გიორგი V - დაახ. XIV ს-ის 80-90-იანი წლები (ბაგრატ მეფისა და გიორგი VII-ის თანამედროვე)

ელიოზი (გობირახისძე) - XIV ს-ის 90-იანი წლების ბოლოდან 1419 წლამდე

მიქელ VI - 1419-1426 წწ.

დავით II (მეფე ალექსანდრე I-ის ძე) - 1425/26-1428 წწ.

თეოდორე III - დაახ. 1429-1435 წწ.

დავით III - დაახ. 1435/36-1438/39 წწ.

შიო II - დაახ. 1439-1443/47 წწ.

დავით IV (ჭავჭავაძე) - 1443/47-1459 წწ.

მარკოზი - 1460-1466 წწ. (მეფე გიორგი VIII დროს)

დავით V - 1466-1479 წწ.

 

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქები ერთიანი სამეფის დაშლის შემდეგ

 

ნიკოლოზ V - დაახ. 1479-1488 წწ.

ევაგრე - დაახ. 1488-1492; 1500-1503 წწ.

აბრაამ II აბალაკი - 1492-1497 წწ.

ეფრემ I - 1497-1503 წწ.

დოროთეოზ II - 1503-1505; 1511-1516 წწ.

იოანე VIII - 1505-1509 წწ.

დიონოსი (დიონისე) - დაახ. 1510-1511 წწ.

ბასილ VI - 1517-1528; 1529-1531 წწ.

მელქისედეკ II (ბაგრატიონი) - დაახ. 1528-1529; 1540-1545; 1548-1552 წწ.

მალაქია - 1532-1534 წწ.

გერმანე - დაახ. 1535-1546 წწ.

ნიკოლოზ VI - დაახ. 1542-1547 წწ.

სვიმეონ V - 1547-1548 წწ.

ზებედე I - 1552-1556 წწ.

დომენტი I - 1556-1560 წწ.

ნიკოლოზ VII (ბარათაშვილი) - 1561-1584 წწ.

ნიკოლოზ VIII (ბაგრატიონი) - 1584-1589 წწ.

დოროთეოზ III - დაახ. 1589-1595 წწ.

დომენტი II - დაახ. 1595-1610 წწ.

ზებედე II - 1610-1611 წწ.

იოანე IX (ავალიშვილი) - 1612-1616 წწ.

ქრისტეფორე I - 1616-1622 წწ.

ზაქარია (ჯორჯაძე) - 1623-1632 წწ.

ევდემოზ I (დიასამიძე) - 1632-1642 წწ.

ქრისტეფორე II (ურდუბეგისძე-ამილახვარი) - 1642-1660 წწ.

დომენტი III - 1660-1675 წწ.

ნიკოლოზ IX (იოთამის ძე ამილახვარი) - 1678-1688; 1692-1695 წწ. (გიორგი XI-ის თანამედროვე)

იოანე X (დიასამიძე) - 1688-1692; 1695-1700 წწ.

ევდემოზ II (დიასამიძე) - 1700-1705 წწ.

დომენტი IV (დამიანე ლევანის ძე ბაგრატიონი) - 1705-1741 წწ.

ბესარიონ (ბარათაშვილი-ორბელიშვილი) - 1724-1737 წწ.

კირილე II - 1737-1739 წწ.

ნიკოლოზ X (ხერხეულიძე) - 1741-1744 წწ.

ანტონ I (ბაგრატიონი) - 1744-1755; 1764-1788 წწ.

იოსები (ჯანდიერი) - 1755-1764 წწ.

ანტონ II (ბაგრატიონი) - 1788-1811 წწ.

 

აფხაზეთის (დასავლეთ საქართველოს) კათოლიკოსები და კათოლიკოს-პატრიარქები

 

სვიმეონი - სავარაუდოდ, XI ს-ის ბოლო ან XII ს-ის დასაწყისი

ნიკოლოზი - XIII ს-ის ბოლო

დანიელი - XIV ს-ის მეორე ნახევარი

არსენი - 1390 წ.

იოაკიმე (იოვაკიმე) - დაახ. XV ს-ის70-იანი წლები

სტეფანე - 1490-1516 წწ

. მალაქია I (აბაშიძე) - 1519-XVI ს-ის 40-იანი წლები

ევდემონ I (ჩხეტიძე) - 1557-1578 წწ.

ეფთვიმე (ექვთიმე) I (საყვარელიძე) - 1578-1616 წწ.

მალაქია II (გურიელი) - 1616-1639 წწ.

გრიგოლ I - 1639 წ.

მაქსიმე I (მაჭუტაძე) - 1639-1657 წლები

ზაქარია (ქვარიანი) - 1657-1660 წწ.

სვიმონი (ჩხეტიძე) - 1660-1666 წწ.

ევდემონ II (საყვარელიძე) - 1666-1669 წწ.

ეფთვიმე (ექვთიმე) II (საყვარელიძე) - 1669-1673 წწ.

დავითი (ნემსაძე) - 1673-1696 წწ

გრიგოლ II (ლორთქიფანიძე) - 1696-1742 წწ.

ბესარიონი (ერისთავი) - 1742-1769 წწ.

გერმანე (წულუკიძე) - XVIII ს-ის შუა წლები

იოსები (ბაგრატიონი) - 1769-1776 წწ.

მაქსიმე II (აბაშიძე) - 1776-1795 წწ.

დოსითეოსი (წერეთელი) - 1795-1814 წწ.

 

 

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქები ავტოკეფალიის აღდგენიდან (1917 წ.)

 

კირიონ II (საძაგლიშვილი) - 1917-1917 წწ.

ლეონიდე (ოქროპირიძე) - 1919-1921 წწ.

ამბროსი (ხელაია) - 1921-1927 წწ.

ქრისტეფორე III (ციცქიშვილი) - 1927-1932 წწ.

კალისტრატე (ცინცაძე) - 1932-1952 წწ.

მელქისედეკ III (ფხალაძე) - 1952-1960 წწ.

ეფრემ II (სიდამონიძე) - 1960-1972 წწ.

დავით VI (დევდარიანი) - 1972-1977 წწ.

ილია II (შიოლაშვილი) - 1977 წლიდან

 

  

ელ. ფოსტა