და და მეგობარი მარხვისა არის ლოცვა
კითხვა: რატომ არ ფუჭდება ნაკურთხი წყალი და რატომ არ ცივდები ზამთარში, როცა ნაკურთხ წყალში ჩადიხარ?
პასუხი:
. . .

Untitled Document

ლოცვანი

 

ყოველდღიური 7-გზის ლოცვები ჩვენი ბედნიერებისათვის

ლოცვანი ყოველთა შვიდეულთა დღეთანი

სხვადასხვა ყოველდღიური ლოცვანი

„ღირს არს“-ის ნაცვლად საკითხავნი საგალობლენი სრულიად წელიწადსა შინა

ფსალმუნნი მეფისა დავითისა

ფსალმუნთა კითხვის წესი

წმიდა პასექისა და ბრწყინვალე შვიდეულის ჟამნობა

ტროპარები და კონდაკები

 

სხვადასხვა ლოცვანი

ლოცვანი წმიდა სამებისა და იესო ქრისტეს მიმართ

ლოცვანი ღმრთისმშობლისადმი

ლოცვანი ღმრთისმშობლის სხვადასხვა სასწაულთმოქმედი ხატების მიმართ

ლოცვანი სამშობლოსათვის

ლოცვანი ოჯახის კეთილდღეობისთვის

ლოცვანი მიცვალებულთათვის

ლოცვანი სხვადასხვა საჭიროებისათვის

პარაკლისები, დაუჯდომლები, საგალობლები

 


ელ. ფოსტა