და და მეგობარი მარხვისა არის ლოცვა
კითხვა: როცა ისეთი რამ ჩაიდინე, რასაც ვერ ეუბნები მოძღვარს და გინდა რომ ეს ცოდვა მოიშორო, როგორ უნდა მოიქცე?როცა ისეთი რამ ჩაიდინე, რასაც ვერ ეუბნები მოძღვარს და გინდა რომ ეს ცოდვა მოიშორო, როგორ უნდა მოიქცე?
პასუხი:
. . .

Untitled Document

ლოცვანი

 

ყოველდღიური 7-გზის ლოცვები ჩვენი ბედნიერებისათვის

ლოცვანი ყოველთა შვიდეულთა დღეთანი

სხვადასხვა ყოველდღიური ლოცვანი

„ღირს არს“-ის ნაცვლად საკითხავნი საგალობლენი სრულიად წელიწადსა შინა

ფსალმუნნი მეფისა დავითისა

ფსალმუნთა კითხვის წესი

წმიდა პასექისა და ბრწყინვალე შვიდეულის ჟამნობა

ტროპარები და კონდაკები

 

სხვადასხვა ლოცვანი

ლოცვანი წმიდა სამებისა და იესო ქრისტეს მიმართ

ლოცვანი ღმრთისმშობლისადმი

ლოცვანი ღმრთისმშობლის სხვადასხვა სასწაულთმოქმედი ხატების მიმართ

ლოცვანი სამშობლოსათვის

ლოცვანი ოჯახის კეთილდღეობისთვის

ლოცვანი მიცვალებულთათვის

ლოცვანი სხვადასხვა საჭიროებისათვის

პარაკლისები, დაუჯდომლები, საგალობლები

 


ელ. ფოსტა