და და მეგობარი მარხვისა არის ლოცვა
კითხვა: ადამიანი შესაძლებელია თუ არა სასულიერო სასწავლებლში სწავლის გარეშე აკურთხონ მღვდლად?
პასუხი:
. . .

კითხვა

შეკითხვა მოძღვარს
გამოგზავნეთ თქვენი შეკითხვა
 
სახელი, გვარი *
ქალაქი
ელ. ფოსტა
შეკითხვა

 

« წინა 

ელ. ფოსტა